ބ. ހިތާދޫ ފޮއްޓަށް ފުރަތަމަ ވޯޓުލީ އަބްދުއް ޝަކޫރު ވޯޓުލަނީ ފޮޓޯ- ހިތާދޫއޮންލައިން

ބ. ހިތާދޫގައި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ވޯޓްލުން ފެށިްޖެ

ޢާމިރު ޢަބްދުއްލަޠީފު | 10 އޭޕްރީލު 2021

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރަައްގީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ބ. ހިތާދޫގައި މިއަދު ހެނދުނު 07:45 ގައި ފަށައިފިއެވެ..

ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ގެންދާނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސާފައިވާ ގޮތުން މިއަދުގެ ހެނދުނު 7 އިން ހަވީރު 5 އަށެވެ. ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކަރަންޓީނާއި އައިސޮލޭޝަންގައި ތިބި މީހުން ވޯޓުލާން ހާއްސަ ގަޑިއަކީ ހަވީރު 5 އިން 6 އެވެ.

07:00 ގައި ފެށުމަށް ހަމަ ޖެހިފައި ވީނަމަވެސް އިދާރީ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ވޯޓުލުން ވަނީ ލަސްވެފައެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު...


ނަން :